top of page

Dinosauria

 

PlantBot Genetics is proud to add Dinosauria Petrodophyte to our latest line of d(evolutionary) hybrids.

One hypothesis that explains the demise of dinosaur populations and the end of the crustaceouson years ago period 55 milli is the fast-growing gymnosperm species were superseded by the flowering seed plants like the fruit trees and bean plants that are now so abundant. Since flowering seed plants are so slow-growing, they could not provide enough food for the large Dino-inhabitants. PlantBot Genetic researchers are attempting to RE-verse engineer evolution as the large human population is becoming too vast for the current slow-growing seed-based agriculture system. By creating a new gene o sperm species based on pre-historic fast-growing plants, we can create a new abundant food source. To date, our d(evolutionary) hybrids grow extremely rapidly and quickly; however, at the moment, all prove to be inedible.

​Sauroplantapod
(D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©

PlantBot Genetics has removed DNA from a sauropod specimen found in amber dating from the dinosaur era and manipulated it into a fast-growing cyade fern. The result is an amazingly fast-growing plant that researchers have not yet allowed to grow to maturity since there is no research lab large enough to safely contain it. The example shown is two hours old and already sexually mature. In three days it will be the size of a swollen beached blue whale, in one week it will be the size of a house in Silicon Valley owned by an Internet mogul.  In just one month is surmised the Sauroplantapod could become much larger than Gilligan’s Island. At this point, only males have been produced in the laboratory to avoid outbreaks even though male spores are compatible with many species of ferns that could spark uncontrolled genetic mutations in the wild.

 

 

Sauroplantapod Kehittymätön Maatalous

PlantBot Genetics on ottanut DNA näytteen Sauropodista ja manipuloinut sen nopeasti kasvavaksi saniaiseksi. Lopputuloksena on erittäin nopeasti kasvava kasvi, jota tutkijat eivät ole voineet kasvattaa täyteen mittaansa, sillä tarpeeksi suurta laboratoriota ei ole vielä löytynyt. Näyte on kaksi tuntia vanha. Kolmen päivän kuluttua sen koko on mädäntyneen, turvonneen sinivalaan kokoinen ja viikon päästä jopa talon kokoinen. 

Seymoursaurus

(D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©

Seymoursaurus - a gentle but ineffectual hybrid between a Ohmdenosaurus and a Dionaea muscipulavenus or common venus flytrap.  From the beginning, we loved our roving “Seymour” and had hopes that our investment would prove fruitful.  Created as the perfect solution to deer control, Seymour instead is docile, and friendly refuses to hunt, and is witnessed in captivity to only eat GM vegetables.  Additionally, with the mysterious loss of our top two project leaders and several other lab personnel in sector 5, the project’s future is unknown.

 

 

Seymoursaurus Kehittymätön Maatalous

Seymorsaurus on ystävällinen mutta hyödytön sekoitus Ohmdenomsaurusta ja tunnettua lihansyöjäkasvia. Vaikka se luotiin vähentämään hirvipopulaatiota syömällä niitä, laboratoriossa se on kesy, ystävällinen ja kieltäytyy metsästämästä. Johtuen 5 sektorin kahden projektinvetäjän ja usean laboratorion työntekijän katoamisesta, projektin tulevaisuus on epäselvä. 

Fernasaurous
(D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©

Escaped male spores from Sauroplantapod landed on a common fiddlehead fern’s female sex organ to create this hybrid. In the wild, this cross-fertilization is possible because when viewed with an electron microscope each fern cilia has the same arrangement of microtubules as the other cells present in dinasauria, especially the sauraplantapod. This cell structure allows for things to cross bread extremely easily. Fernasaurous is especially dangerous because it so convincingly camouflages itself as an unexpecting non-modified common fern. Visually the only way to classify it in the wild is to listen for its prehistoric growls and to watch for its movements which are an underdeveloped defense response. This PlantBot is especially violent when synthetic sugars are presently replicating the pheromones of a brontosaurus in heat. Since this trait is deeply embedded into its genetic code, do not let small children who cannot defend themselves eat packaged candy in any forest that may have ferns nearby.  

•May be related to sucra fernamongus discovered in Florida.

 

 

Fernasaurous (D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©

Sauroplantapodista karanneet siemenet laskeutuivat kiehkurasaniaiseen luoden tämän hybridin. Fernosaurus on erittäin vaarallinen huikean naamioitumiskykynsä takia. Ainut tapa tunnistaa se luonnossa on kuunnella sen esihistoriallisia karjahduksia ja katsoa sen liikehdintää joka muistuttaa alikehittynyttä suojautumisyritystä. Tämä PlantBot on erityisen väkivaltainen kun se havaitsee synteettisiä sokereita kuten karkkeja, jotka muistuttavat Brontosauruksen tuoksua.  Älä päästä lapsia joilla on karkkeja metsään, jossa on havaittu näitä saniaisia.

Rex-Poppy
(D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©

Not a spore-producing plant, the Rex-Poppy as nicknamed in the lab is a dinasauria Papaveraceoe and can be identified by its distinct poricidal capsules and roars. The capsules encase numerous minute seeds that are released through pores beneath the stigmata disk. The opium poppy has been used since the Stone Age as anesthesia and rapidly spread throughout the world as an agent for pain relief. Through (D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©​ the combination of dinosauria and poppy DNA, PlantBot Genetics is hoping to create a super pain reliever that will be able to prevent desensitization to many pharmaceutical drugs on the market today.

Rex-Poppy Kehittymätön Maatalous 

Tämän uuden unikon lempinimi on T-Rex. Uusi unikkomme kukkii ja sen voi tunnistaa useista pyöreistä kapseleista sekä karjunnasta. Kapselit suojaavat tuhansia pieniä siemeniä, jotka vapautuvat kukan heteestä. Unikkoa on käytetty kivikaudesta lähtien unettomuuteen ja se on levinnyt nopeasti lääkkeenä kivun lievitykseen. Unikon DNA:n ja T-Rexin yhdistämisen kautta toivomme luovamme super Buranan.

Red Palehuatodon

(D)EVOLUTIONARY AGRICULTURE ©

 

 

Yksi hypoteesi joka selittää dinosauruspopulaation häviämisen liitukaudella 55 vuotta sitten on paljassiemenisten lajien syrjäytyminen siemenkasvien tieltä. Hitaasti kasvavat siemenkasvit eivät pystyneet enää tarjoamaan tarpeeksi ruokaa dinosauruksille. PlantBot Geneticin tutkijat yrittävät kumota oletetun kehityskulun, jonka mukaan ihmiskunta syö enemmän kuin tuottaa. Luomalla uusia punaisia Palehuatadon  hybridejä, joiden kasvu perustuu esi-historiallisen nopeaan kasvuun, voimme luoda uuden massatuotantoon soveltuvan ruuanlähteen. Joka tapauksessa kaikki kokeilumme ovat osoittautuneet syömäkelvottomiksi

bottom of page